Co dělá restaurátor

Restaurátor, konzervátor či preparátor ve své práci usiluje o zachování a obnovu uměleckých a historicky významných děl.

Náplň práce

  • volba vhodného restaurátorského postupu
  • průzkum restaurovaných děl, použitých materiálů a technologií
  • tvorba kopií a modelů
  • odborné ošetřování uměleckých děl
  • spolupráce s archeology, památkáři
  • zkoumání restaurovaných předmětů
  • restaurace děl do původního stavu
  • studium odborných zdrojů a vědeckých poznatků
  • vedení evidence

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří štětce, barvy, ruční pomůcky, výpočetní technika.

Osobnostní vlastnosti

Restaurátor musí být člověk pečlivý, samostatný, zodpovědný, s estetickým cítěním a kritickým pohledem. Jedná se většinou o člověka s vzděláním v oboru restaurování, řezbářství nebo konzervování.