‹‹‹Risk manager

Rozpočtář/kalkulant

Obor: Ekonomika a finance
Specialista treasury›››

Co dělá rozpočtář/kalkulant

Cenař, cenový kalkulant, rozpočtář či cenový referent má za úkol sestavování nákladových kalkulací, návrh cen a cenových nabídek pro výrobky, služby a projekty.

Náplň práce

  • zpracování kalkulačních podkladů
  • spolupráce s útvary organizace
  • vedení dokumentace
  • zpracování návrhů cen
  • sběr dat a analýza faktorů
  • rozbor tržních podmínek
  • vyhodnocování chování zákazníků
  • vyhodnocování reakcí trhu na změny

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří výpočetní technika a běžné kancelářské prostředky.

Osobnostní vlastnosti

Cenař by měl být člověk se zájmem v oboru, pečlivý, schopný systematické práce, s matematickým a analytickým myšlením. Cenař je většinou člověk se středoškolským vzděláním v oboru ekonomika a podnikání.
‹‹‹Risk manager

Rozpočtář/kalkulant

Obor: Ekonomika a finance
Specialista treasury›››