‹‹‹Specialista PR

Šéfredaktor

Obor: Media, reklama, PR
Technický redaktor›››

Co dělá Šéfredaktor

Šéfredaktor ve své práci dohlíží na redaktorské a vydavatelské činnosti v redakci a provádí samostatnou publicistickou činnost.

Náplň práce

  • analýza a zpracování získaných informací
  • sledování aktuálního dění a zpětné vazby
  • vyhledávání a posuzování témat ke zpracování
  • komunikace s redaktory
  • koordinace a motivace redaktorů
  • redigování dodaných materiálů
  • příprava podkladů pro publikaci
  • spolupráce s grafikem a editorem
  • sepisování úvodníků

Pracovní nástroje

Do pracovních prostředků patří výpočetní technika, komunikační prostředky, záznamové prostředky (diktafon, mikrofon) a běžné kancelářské pomůcky.

Osobnostní vlastnosti

Šéfredaktor by měl být člověk s organizačními a analytickými schopnostmi, výborným psaným projevem a kritickým pohledem. Mělo by se jednat o člověka, který je schopný motivovat ostatní, improvizovat a zvládat krizové situace. Nejčastěji se jedná o člověka s vzděláním v oboru žurnalistika, masová komunikace
‹‹‹Specialista PR

Šéfredaktor

Obor: Media, reklama, PR
Technický redaktor›››