‹‹‹Porodní asistentka

Sociální pracovník

Obor: Zdravotnictví, farmacie
Product Manager›››

Co dělá sociální pracovník

Geriatr, gerontolog, osobní asistent či osobní pečovatel je zdravotnický pracovník, který poskytuje pomoc při každodenních úkonech, zprostředkovává společenskou aktivitu a pečuje o zdraví svěřené osoby. Jeho cílem je zvyšování kvality života lidí především v důchodovém věku.

Náplň práce

  • péče o pacienty
  • pomoc při běžných úkonech péče
  • pomoc při osobní hygieně
  • poskytování a zajišťování stravy, návrh jídelníčku
  • zprostředkování společenského kontaktu
  • návrh činností a aktivit pro pacienty
  • konzultace s pacienty
  • ergoterapeutická pomoc

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří lékařské pomůcky, dopravní prostředky, výpočetní technika a běžné kancelářské prostředky.

Osobnostní vlastnosti

Osobní asistent by měl být schopný naslouchat a schopný empatie, musí být pečlivý a trpělivý. Nejčastěji se jedná o člověka se středoškolským vzděláním v oboru pečovatelské práce či v oboru sociální činnost.
‹‹‹Porodní asistentka

Sociální pracovník

Obor: Zdravotnictví, farmacie
Product Manager›››