‹‹‹Ředitel instituce

Soudce

Obor: Státní a veřejná správa
Specialista na fondy EU›››

Co dělá soudce

Soudce či samosoudce ve své práci rozhoduje právní spory.

Náplň práce

  • rozhodování o vině a trestu v trestních řizeních
  • posuzování souladu předpisů se zákonem
  • studium právních dokumentů, předpisů a jiné legislativy
  • nezávislé projednávání sporných práv
  • rozhodování o právech a povinnostech chráněných zákonem
  • organizace chodu soudní kanceláře
  • analýza právních problémů

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří výpočetní technika, dokumentace ke spisu, běžné kancelářské potřeby, telefon a další zařízení.

Osobnostní vlastnosti

Soudce musí být člověk se silným analytickým myšlením, s kritickým pohledem, který je pečlivý, nezávislý, zodpovědný, má silné argumentační a komunikační schopnosti a je schopný zvládat krizové a zátěžové situace. Jedná se o člověka s vysokoškolským magisterským vzděláním, který absolvoval justiční zkoušku.
‹‹‹Ředitel instituce

Soudce

Obor: Státní a veřejná správa
Specialista na fondy EU›››