‹‹‹Soudce

Specialista na fondy eu

Obor: Státní a veřejná správa
Správní rada›››

Co dělá specialista na fondy eu

Fundraiser se zabývá získáváním finančních prostředků a pomoci pro organizaci. Nejčastěji pracuje v neziskových organizacích.

Náplň práce

 • analýza potenciálních zdrojů pro fundraising
 • kontaktování potenciálních sponzorů a dárců
 • budování vztahů a public relations
 • organizace veřejných a dobročinných akcí
 • tvorba strategie pro získávání financí
 • spolupráce s charitativními pracovníky
 • práce s databází sponzorů
 • tvorba pravidelných hlášení a analýz
 • zajišťování formální stránky sponzorování či dotace
 • vedení agendy dotací
 • předkládání návrhů na dotace
 • předkládání návrhů na granty

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří komunikační a výpočetní technika, běžné kancelářské pomůcky.

Osobnostní vlastnosti

Fundraiser by měl být člověk s analytickým myšlením, komunikativní, kreativní, samostatný a aktivní.
‹‹‹Soudce

Specialista na fondy eu

Obor: Státní a veřejná správa
Správní rada›››