‹‹‹Specialista pro rozvoj a vzdělání

Speciální pedagog

Obor: Školství, výuka, vzdělání
Školitel›››

Co dělá speciální pedagog

Speciální pedagog, sociální pedagog či pedagog SPC ve své práci vzdělává a vychovává děti či dospělé, kteří jsou sociálně znevýhodnění nebo trpí některým druhem postižení. Většinou se specializuje na vybranou oblast.

Náplň práce

  • péče o svěřené osoby
  • pomoc při zařazování do běžného života
  • výkon pedagogické, terapeutické, logopedické a poradenské činnosti
  • organizace volnočasových aktivit
  • spolupráce s ergoterapeutem
  • návrh činností, aktivit a cvičení

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří didaktické pomůcky, psací a kreslící potřeby, kancelářské pomůcky, dopravní prostředky, výpočetní technika.

Osobnostní vlastnosti

Speciální pedagog by měl být schopný naslouchat a schopný empatie, pečlivý a trpělivý. Dále by měl mít organizační schopnosti a zájem o lidi. Nejčastěji se jedná o člověka s vysokoškolským magisterským vzděláním v oboru speciální pedagogika.
‹‹‹Specialista pro rozvoj a vzdělání

Speciální pedagog

Obor: Školství, výuka, vzdělání
Školitel›››