Co dělá supervizor výroby

Mistr výroby či mistr provozu ve své práci vede kolektiv řemeslníků či jiných technických pracovníků a organizuje práci.

Náplň práce

  • řízení a organizace prací
  • dohled nad plněním úkolů a dodržováním časového harmonogramu
  • kontrola dodržování bezpečnosti práce
  • kontrola technického stavu vybavení a strojů
  • zaškolování pracovníků
  • kontrola a vyhodnocování práce a výroby
  • motivování pracovníků
  • komunikace s dodavateli a zákazníky

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří ruční nářadí, komunikační a administrativní prostředky.

Osobnostní vlastnosti

Mistr by měl být člověk s organizačními a komunikačními schopnostmi a kritickým pohledem. Mělo by se jednat o člověka, který je flexibilní, empatický, schopný týmové práce a schopný zvládat zátěžové situace.