‹‹‹Správce operačního systému a sítí

Support is

Obor: IT - správa systému a HW
Technik HW›››

Co dělá support is

Náplní práce administrátora je především zajišťovat provoz a údržbu počítačové sítě v organizaci. Do sítě patří jak vnitřní propojení (intranet) tak i vnější propojení (internet).

Náplň práce

  • odstraňování problémů a chyb
  • objednávání servisu od specializované firmy
  • nákup a instalace nového vybavení
  • zaškolování uživatelů
  • optimalizace sítě
  • optimalizace síťového vybavení
  • kontrola bezpečnosti dat
  • zálohování dat

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří výpočetní technika, telefon a další zařízení.

Osobnostní vlastnosti

Pracovník by měl být systematický, analytický, odborně vzdělaný. Dále pak flexibilní, schopný zvládat zátěžové situace, schopný kritického pohledu. Předpokladem pro úspěšný výkon profese je vysokoškolské či odborné středoškolské vzdělání.
‹‹‹Správce operačního systému a sítí

Support is

Obor: IT - správa systému a HW
Technik HW›››