‹‹‹Strážný/ostraha

Tajemník

Obor: Státní a veřejná správa
Technik požární ochrany›››

Co dělá tajemník

Tajemník je vyšší státní úředník, který ve své práci plní úkoly svěřeného státního úřadu.

Náplň práce

  • výkon úkolů uložených nadřízeným (zastupitelstvo, starosta)
  • zajišťování správní agendy
  • zpracování požadavků občanů
  • ověřování správnosti podkladů
  • dohled nad rozpočtem a účetnictvím
  • stanovení výše platu a odměn zaměstnanců úřadu
  • delegování práce na odbory a oddělení úřadu
  • vyřizování korespondence
  • účast na schůzích a zasedáních

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří výpočetní technika a kancelářské či administrativní pomůcky.

Osobnostní vlastnosti

Tajemník musí být člověk komunikativní, samostatný, s organizačními schopnostmi, schopný systematické práce.
‹‹‹Strážný/ostraha

Tajemník

Obor: Státní a veřejná správa
Technik požární ochrany›››