‹‹‹Střihač

Tanečník/tanečnice

Obor: Tvůrčí práce, design a umění
Umělecký maskér›››

Co dělá tanečník/tanečnice

Tanečník je umělec, který účinkuje v tanečních představeních.

Náplň práce

  • studium role
  • účast na zkouškách a cvičeních
  • nácvik taneční role a tanečních kroků
  • spolupráce s choreografem a režisérem
  • umělecké ztvárnění role
  • tanec v divadelních a baletních představeních

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří podklady k roli a uměleckým dílům a komunikační technika.

Osobnostní vlastnosti

Tanečník by měl být člověk s estetickým cítěním, schopností vcítit se do role, dobrou pamětí, schopný improvizovat a schopný týmové práce.
‹‹‹Střihač

Tanečník/tanečnice

Obor: Tvůrčí práce, design a umění
Umělecký maskér›››