‹‹‹Svářeč

Technický ředitel strojírenství

Obor: Strojírenství
Technik ve strojírenství›››

Co dělá technický ředitel strojírenství

Technický ředitel je kvalifikovaný pracovník technicky-manažerského zaměření, který má za úkol dohlížet nad jakostí výroby a provozu především na operativní úrovni.

Náplň práce

  • organizace a koordinování technických a výrobních činností
  • reprezentování organizace na odborných a vědeckých konferencích
  • školení a motivace zaměstnanců
  • řízení projektů a výroby
  • koordinace výrobních kapacit
  • sestavování plánu výroby
  • koordinace návštěv zákazníků
  • účast na vývoji nových produktů
  • analýza efektivity výroby a provozu
  • modernizace vývoje a vyhledávání nových technologií

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří výpočetní technika, telefon a administrativní prostředky.

Osobnostní vlastnosti

Technický ředitel by měl být člověk s analytickým a technickým myšlením, který je flexibilní, schopný týmové práce a schopný zvládat zátěžové situace. Jedná se o člověka, který má silné organizační a komunikační dovednosti. Často se jedná o člověka s vysokoškolským vzděláním v technickém nebo ekonomickém oboru.
‹‹‹Svářeč

Technický ředitel strojírenství

Obor: Strojírenství
Technik ve strojírenství›››