‹‹‹Technickoadministrativní pracovník

Tlumočník, překladatel

Obor: Administrativa
Účetní›››

Co dělá tlumočník, překladatel

Překladatel nebo tlumočník ve své práci zajišťuje překlad či tlumočení mezi různými jazyky.

Náplň práce

  • překlad materiálů z cizího jazyka
  • překlad materiálů do cizího jazyka
  • vyhledávání odborných materiálů a konzultace s odborníky
  • překlad odborných technických nebo právních textů
  • překlad literárních děl
  • tlumočení mluveného slova
  • simultánní tlumočení

Pracovní nástroje

Do pracovních prostředků patří výpočetní a komunikační technika, kancelářské pomůcky.

Osobnostní vlastnosti

Překladatel by měl být člověk samostatný, tvůrčí a aktivní, který se umí písemně vyjadřovat, rád se neustále vzdělává, dokonale ovládá jazyk a dokáže předat informace a své vědomosti či znalosti. Jedná se často o člověka s vzděláním v oboru filologie (studium konkrétního jazyka) nebo publicistika.
‹‹‹Technickoadministrativní pracovník

Tlumočník, překladatel

Obor: Administrativa
Účetní›››