Co dělá Účetní

Účetní, hlavní účetní či finanční účetní ve své práci zajišťuje evidenci účetních činností, odvod daní a pojištění, vedení mzdové evidence a výpočet mezd.

Náplň práce

 • provádění pravidelných kontrol
 • zpracovávání účetních dokladů
 • sestavování účetních výkazů
 • oceňování majetku
 • koordinace činností v účtárně
 • vedení daňové evidence nebo účetnictví
 • komunikace s úřady a jinými institucemi
 • výpočet srážek a odvodů
 • shromažďování vstupní dat
 • vedení evidence
 • kontrola správnosti faktur

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky výpočetní technika, specializovaný účetní software a kancelářské potřeby.

Osobnostní vlastnosti

Účetní by měl mít dobré matematické myšlení, být samostatný, spolehlivý, přesný a pečlivý. Většinou se jedná o člověka se středoškolským vzděláním v oboru ekonomika a podnikání nebo v oboru finančnictví a bankovnictví.