‹‹‹Učitel předškolní výchovy

Učitel střední školy

Obor: Školství, výuka, vzdělání
Učitel praktické školy›››

Co dělá učitel střední školy

Učitel střední školy je vysoce kvalifikovaný pracovník, který vzdělává a vychovává žáky, rozvíjí jejich znalosti, dovednosti a osobnost.

Náplň práce

  • vzdělávání, výklad, praktické ukázky vykládané látky
  • hodnocení úrovně znalostí žáků
  • motivace žáků k vzdělávání a studiu
  • příprava a zadávání úkolů, cvičení
  • vedení třídních schůzek
  • rozvoj schopností a dovedností studentů
  • komunikace a konzultace s rodiči
  • spolupráce s výchovným poradcem
  • dohled nad studenty a zajišťování bezpečnosti
  • studium nových poznatků v daném oboru a v pedagogice

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří didaktické pomůcky (modely, mapy, knihy), obrazová a zvuková technika, běžné kancelářské potřeby a výpočetní technika.

Osobnostní vlastnosti

Učitel základní školky musí být psychicky vyrovnaný člověk s zájmem o lidi a děti, empatický, aktivní, tvůrčí, schopný naslouchat. Dále by se mělo jednat o člověka zodpovědného a komunikativního.
‹‹‹Učitel předškolní výchovy

Učitel střední školy

Obor: Školství, výuka, vzdělání
Učitel praktické školy›››