‹‹‹Uklízečka

Vedoucí servisu

Obor: Služby, osobní služby, au pair
Zahradník›››

Co dělá vedoucí servisu

Vedoucí servisu či Service Manager ve své práci zajišťuje řízení servisu či servisního střediska, dohlíží na jeho chod a vede zaměstnance.

Náplň práce

  • vyřizování písemné i telefonické komunikace
  • sledování a kontrola kvality
  • zodpovědnost za dodržování předpisů a bezpečnosti práce na pracovišti
  • spolupráce s partnery a dodavateli služeb
  • řešení reklamací a stížností zákazníků
  • komunikace se spolupracovníky, řízení a motivace podřízených
  • evidence hlášení a poruch
  • tvorba analýz a statistik
  • zpracování a vkládání informací do databáze

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří výpočetní technika, komunikační prostředky a běžné kancelářské pomůcky.

Osobnostní vlastnosti

Vedoucí servisu by měl komunikativní a empatický člověk s organizačními schopnostmi a analytickým myšlením. Mělo by se jednat o člověka, který je spolehlivý, soustředěný, trpělivý a schopný systematického řešení problémů.
‹‹‹Uklízečka

Vedoucí servisu

Obor: Služby, osobní služby, au pair
Zahradník›››