Co dělá vicepresident

Viceprezident, Vice President či náměstek ředitele je vysoce kvalifikovaný pracovník, který zastupuje ředitele či prezidenta organizace. Běžnou praxí je, že se prezident zaměřuje na vnější záležitosti organizace a viceprezident na vnitřní záležitosti (případně naopak).

Náplň práce

  • spolupráce při tvorbě strategie pro organizaci
  • hlášení a tvorba analýz pro prezidenta či ředitele
  • řízení a plánování činností v organizaci
  • zastupovaní nadřízeného pracovníka v případě indispozice
  • řízení a koordinace manažerů
  • uzavírání smluv a partnerství
  • provádění finančních a marketingových rozhodnutí

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří výpočetní technika, komunikační zařízení, dopravní prostředky a běžné kancelářské prostředky.

Osobnostní vlastnosti

Viceprezident musí být člověk s strategickým a komplexním myšlením. Mělo by se jednat o člověka, který má dobré komunikační a prezentační schopnosti, schopnost motivovat a organizovat druhé, je přizpůsobivý a schopný zvládat zátěžové situace. Většinou se jedná o člověka s vysokoškolským vzděláním ekonomického či technického směru.