‹‹‹Veterinář

Vodohospodář

Obor: Zemědělství, lesnictví
Zahradní architekt›››

Co dělá vodohospodář

Vodohospodář, vodohospodářský technik, hrázný či jezný má ve svém povolání na starost provoz vodních děl a vodních toků, jejich obsluhu a údržbu.

Náplň práce

  • obsluha přehradních a jezových zařízení
  • sledování kvality vody
  • obsluha vodních elektráren
  • řízení přehradních a plavebních zařízení
  • měření a pozorování stavu vody
  • péče o kvalitu vody
  • zajišťování protipovodňové ochrany
  • sledování ekologického stavu vody

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří měřící a diagnostické nástroje a výpočetní technika.

Osobnostní vlastnosti

Energetik by měl být člověk s technickým a analytickým myšlením, který je zároveň pečlivý, schopný řešit problémy a má organizační schopnosti. Jedná se většinou o člověka s odborným středoškolským vzděláním v oboru vodař, meliorátor či vodohospodářské stavitelství.
‹‹‹Veterinář

Vodohospodář

Obor: Zemědělství, lesnictví
Zahradní architekt›››