‹‹‹Vědecko výzkumný pracovník

Všeobecný lékař

Obor: Zdravotnictví, farmacie
Zdravotní sestra›››

Co dělá všeobecný lékař

Všeobecný lékař, praktický lékař či obvodní lékař ve své práci dbá na prevenci chorob a poskytuje všeobecnou léčbu pacientům.

Náplň práce

  • provádění vyšetření a preventivních prohlídek
  • předepisování léků či doporučení týkající se životního stylu
  • provádění povinných i volitelných očkování
  • prevence a vyhodnocování zdravotního stavu populace
  • monitorování a kontrola chronicky nemocných
  • realizace léčby a rehabilitace
  • delegace pacienta k odbornému lékaři
  • konzultace s pacientem
  • vedení dokumentace

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří lékařské pomůcky, výpočetní technika, dopravní prostředky a běžné kancelářské prostředky.

Osobnostní vlastnosti

Všeobecný lékař by měl mít analytické myšlení, kritický pohled, senzorické schopnosti, dobrou paměť a schopnost naslouchat lidem. Dále by měl být vnímavý, empatický, pečlivý, schopný zvládat zátěžové a krizové situace. Lékař musí mít zájem o obor a celoživotně se vzdělávat. K výkonu je vyžadováno absolvování lékařské fakulty vysoké školy.
‹‹‹Vědecko výzkumný pracovník

Všeobecný lékař

Obor: Zdravotnictví, farmacie
Zdravotní sestra›››