‹‹‹Učitel základní školy

Vychovatel

Obor: Školství, výuka, vzdělání
Vysokoškolský učitel›››

Co dělá vychovatel

Vychovatel, pedagog volného času či poradce využití volného času či se ve své práci zaměřuje na aktivní a kvalitní využití volného času svěřených osob (dětí, seniorů či dospělých).

Náplň práce

  • návrh činností a aktivit
  • dohled nad průběhem zájmových činností
  • vyhledávání adekvátních aktivit
  • projektování a zajišťování aktivit
  • dohled nad vychovatelským zařízením (školní družina, dům dětí a mládeže, dětský domov)
  • individuální a skupinová práce
  • rozvoj osobnosti a schopností jedince
  • organizace a realizace soutěží

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří dopravní prostředky, výpočetní technika a běžné kancelářské prostředky.

Osobnostní vlastnosti

Vychovatel by měl mít organizační schopnosti, být pečlivý a trpělivý, schopný naslouchat a schopný empatie. Nejčastěji se jedná o člověka se středoškolským vzděláním v oboru pečovatelské práce či v oboru sociální činnost.
‹‹‹Učitel základní školy

Vychovatel

Obor: Školství, výuka, vzdělání
Vysokoškolský učitel›››