‹‹‹Všeobecný lékař

Zdravotní sestra

Obor: Zdravotnictví, farmacie
Zdravotně-technický pracovník›››

Co dělá zdravotní sestra

Všeobecná sestra či zdravotní sestra ve své práci asistuje lékařům při léčení a ošetřování pacientů.

Náplň práce

  • provádění ošetřovatelských výkonů
  • příjem nemocných v ordinaci
  • příprava pomůcek a nástrojů pro lékaře
  • podávání léků
  • návštěvní služba u nemocných
  • sledování fyziologických funkcí
  • vedení evidence

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří zdravotnické přístroje a pomůcky, dále pak diagnostické nástroje a výpočetní technika.

Osobnostní vlastnosti

Zdravotní sestra by měl být člověk empatický, trpělivý, zručný, se zájmem o lidi ve svém okolí, který je schopen naslouchat, vcítit se do druhých a je trpělivý.
‹‹‹Všeobecný lékař

Zdravotní sestra

Obor: Zdravotnictví, farmacie
Zdravotně-technický pracovník›››