Absolventi středních škol nachází uplatnění v jiných oborech

4.jpg

Téměř polovina středoškolských absolventů nachází místo v jiném oboru, než jakému se věnovali na střední škole. Důvodem je nízká nabídka pracovních míst v jejich pracovním odvětví a nebo šance na zisk vyššího platového ohodnocení. Nejčastěji se čerství středoškolští absolventi uplatňují ve státní správě, dělnických profesích nebo jako pracovníci call center.

Při porovnání více než 1300 absolventů středních škol a učilišť z roku 2008/2009 se ukázalo, že z absolventů, kteří chtěli najít práci ve svém oboru, pracuje tři roky po absolvování školy 39% vyučených a 51% lidí s maturitou mimo svůj obor. Přitom ještě rok před prováděným výzkumem přecházelo do jiného oboru pouze 40% absolventů s maturitou.

Mladí lidé volí nejčastěji přechod do jiného pracovního odvětví především z důvodu absence pracovních míst. Druhým nejčastějším důvodem je vidina lepšího výdělku mimo svůj studovaný obor nebo jednoduše ztráta zájmu o dané odvětví, což je u mladých lidí velmi častým jevem.

Mezi vyučenými absolventy měli nejčastěji problémy lidé z oboru gastronomie, strojírenství nebo stavebnictví. Místo toho se tito lidé uplatňují jako dělníci, montéři, skladníci nebo pokladní. Z absolventů s maturitou jsou na tom nejhůře absolventi oboru stavebnictví a geodézie. Středoškoláci nacházejí uplatnění nejčastěji právě ve státní správě, jako pracovníci call center nebo pojišťovnictví.

Tento trend je reakcí na ekonomickou krizi České republiky, kdy jsou lidé mnohdy donuceni k nedobrovolné změně oboru z důvodu nedostatku pracovních míst. Mnozí také volí změnu s ohledem na budoucí uplatnění nebo platové ohodnocení. Někteří jsou ochotní ze strachu o nezaměstnanost přijmout jakékoliv místo nehledě na obor.

Až polovina lidí si v novém zaměstnání vystačí s dosavadními znalostmi. Zhruba pětina z nich musí projít rekvalifikačními kurzy nebo si kvalifikaci doplnit na nejrůznějších školeních. Více než praktické znalosti a dovednosti využívají absolventi tzv. soft skills, tedy schopnost týmové práce, komunikace s kolegy nebo řešení problémů na pracovišti.