Bez praxe nejsou koláče

1.jpg

Řada mladých absolventů se po prázdninách snaží najít práci. Podzim je tak období s nejvíce uchazeči o nové zaměstnání. Mladí lidé však narážejí na stejný problém, bez praxe se pro potenciální zaměstnavatele stávají neatraktivní. Mnohdy se neumějí dostatečně prezentovat, nezvládají práci v týmu a jsou nerozhodní. Bez možnosti práce však nemají jinou možnost, jak se daným schopnostem naučit. Ocitají se tak v bludném kruhu nezaměstnanosti

.

Ke konci září dosahoval počet absolventů ucházejících se o práci téměř 35 tisíc. Jejich podíl na celkové nezaměstnanosti v Česku dosáhl 7%.

V České republice se však již delší dobu realizuje řada projektů, které se snaží absolventům středních a vysokých škol a mladým lidem do 25 let sehnat zaměstnání a tak i požadovanou praxi do budoucnosti. Evropský sociální fond financuje několik projekt, díky nimž usnadňuje mladým lidem vstup na trh práce a získání požadované praxe.

Jedním z projektů je Pracovní praxe jako odrazový můstek, který pomáhá mladým lidem účastnit se rekvalifikačních kurzů, doplnit si vzdělání nebo si i udělat řidičský průkaz skupiny B. Do projektu mohou být zapojeni všichni mladí lidé do 25 let registrovaní na úřadu práce. Vedle kurzů nabízejí i konzultace a poradenství při shánění práce. Výsledkem projektu je sehnat zaměstnání třiceti absolventům kurzu a tak jim zajistit potřebnou praxi pro pracovní život.

Na projektech se podílejí i Úřady práci či neziskové organizace, které učí absolventy základním schopnostem, které jsou potřebné pro vykonávání většiny zaměstnání. Vhodnou variantou je tak shánění stáže v posledních ročnících středoškolského studia nebo v konečných semestrech studia vysokoškolského. Se sháněním stáží pomáhá právě Evropský sociální fond realizující projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“.