Bojíte se o svůj důchod? Zařiďte si ho v cizině

6.jpg

Současný trh práce v České republice značně pokulhává a krize se samozřejmě projevuje i na důchodech. Podle prognóz se současní třicátníci budou na důchod muset spokojit jen s vlastními úsporami. Na jejich důchod prý nebudou peníze.

Místo šetření každé koruny a nadávání na český systém můžete pro klidné stáří sami něco podniknout. Vyjeďte k našim zahraničním sousedům a zajistěte si důchod v eurech. V Lucembursku, Německu nebo blízkém Rakousku dosahují průměrné mzdy většinou daleko vyšších částek, než si průměrný Čech dokáže představit.

V rámci Evropské Unie nebudete k práci v zahraničí potřebovat žádné povolení. Ve všech členských zemích můžete od roku 2011 zcela legálně pracovat. Pokud jste se již odhodlali, je však potřeba zajistit několik formalit, aby jste z celého procesu nevyšli tratní. Obzvlášť si dávejte pozor na zdravotní a sociální pojištění.

Ještě před započetím vaší práce v zahraničí je nutné nahlásit na správě sociálního zabezpečení příslušnost k právním předpisům země, kde chcete práci vykonávat. Člověk může být ze zákona pojištěn jen v jednom státě. Podle toho je mu pak vyplácena později i penze a ostatní sociální dávky.

V rámci sociálního a zdravotního pojištění pro vás platí vždy pravidla státu, ve kterém jste oficiálně zaměstnáni. I v případě, že vykonáváte činnost pro českou firmu, avšak na území cizího státu, vyplývají pro vás podmínky toho státu, kde činnost reálně vykonáváte.

Pokud pracujete na území cizího státu jako osoba samostatně výdělečně činná, musíte tuto činnost na území české republiky oznámit jako ukončenou. K sociálnímu a zdravotnímu pojištění se pak přihlásíte v dané zemi.