Horší podmínky pracovního uplatnění u žen. Důsledek konzervativní společnosti?

6.jpg

I přesto, že nezaměstnanost ve větší míře postihuje spíše muže, než typicky ženská povolání, je Česká republika mezi ostatními státy výjimkou. Ženy o práci přicházejí nepatrně častěji než muži a i hledání nové práce je pro ně značně složitější.

I když se v posledních letech rozmáchá trend genderové rovnosti, stále jsou rozdíly mezi ženami a muži v pracovním světě patrné. I přes snahu docílit vyváženého postavení mužů i žen, panuje u většiny populace myšlenka tradičního rozdělení rolí. Tento postoj se samozřejmě odráží nejen v osobním životě, ale i v kariérním postupu a pracovním příležitostem. Od ženy se očekává perfektní zvládnutí hned několika rolí, které jí společnost ukládá. Nejen, že by měla být perfektní manželkou, matkou, hospodyní, ale k tomu i bezchybnou manažerkou, zvládající stres každodenního pracovního života. Na jednu osobu je to však až moc požadavků najednou.

Péče o dítě je povinností ženy

Ve většině domácností se péče o dítě v několika prvních letech života ujímá matka, která zůstává na mateřské dovolené. Také v případech onemocnění člena rodiny se péče ujímá ve většině případů žena. Častější absence žen v práci z nich dělá neatraktivní zaměstnance a kdejaký zaměstnavatel dá na stejnou pozici přednost muži. S tím samozřejmě souvisí i platové ohodnocení.

Žena se tak dostává do začarovaného kruhu, ze kterého není vůbec snadné se dostat. V České republice je velký nedostatek jeslí a kolek, které by umožnily ženám věnovat se práci naplno i v prvních letech života dítěte. Osobní pečovatelka či chůva u většiny žen nepřichází, kvůli jejich čistému měsíčnímu platu, v úvahu. Jedinou možností je silné finanční zázemí manžela, který je tak automaticky postaven do role živitele rodiny a přejímá tak dominantní pozici.

Automobil jako výsada mužů

Také neochota žen dojíždět do zaměstnání z nich činí pro potenciální zaměstnavatele neatraktivní pracovní sílu. Pokud dojde k nutnosti dopravovat se do zaměstnání automobilem, je tato výsada, v případě, že rodina vlastní pouze jeden automobil, přenechána z konzervativních důvodů muži. Žena tak nemá jinou možnost, než si hledat práci v blízkosti bydliště a na dosah městské hromadné dopravy. Tato nutnost samozřejmě snižuje možnost na nalezení adekvátního a dobře platově hodnoceného pracovního místa.

Situace se samozřejmě v porovnání k časům minulým značně zlepšila a její vývoj postupuje malými krůčky neustále kupředu. Je však ještě otázkou mnoha let, než se v naší společnosti nastaví skutečná rovnoprávnost mužů a žen v pracovním životě.

Situace po mateřské

Dalším kamenem úrazu pro kariéru ženy je mateřská dovolená. Jelikož je žena většinou ten, kdo zůstává s dítětem doma, je pak návrat do zaměstnání po několika letech velmi obtížný. Těžko pak nastupuje do rozjetého vlaku a udržuje tempo s novými trendy ve svém oboru.

Dobrou alternativou pro mateřskou dovolenou jednoho rodiče by byla jistá forma střídavé dovolené pro otce i matku, kdy by ani jeden z nich nemusel ohrozit svou kariéru dlouhodobou nepřítomností v práci. Ani jeden pak neztrácí kontakt se svým oborem a nemusí po návratu projít jednak šokem z náhlého návalu povinností nebo popřípadě novým zaškolováním, což je samozřejmě přínosné i pro samotné zaměstnavatele.