Jak nepohořet u pracovního pohovoru?

3.jpg

Cesta k novému zaměstnání může být velmi trnitá. Když jste však pozvání na ústní pohovor, značí to zájem firmy o vaši osobu. Zaujmout svým životopisem je však něco zcela jiného než při osobním kontaktu. Proto se nenechte rozhodit trémou a pečlivě se na pohovor připravte. Vedle vhodného oblečení, vyjadřování a sebedůvěry, byste se však několika věcem měli vyvarovat.

Dejte si před pracovním pohovorem záležet a nastudujte si informace o firmě, kam se jdete o místo ucházet. Je třeba přesně znát pozici, kterou budete potenciálně v budoucnu vykonávat, ale i strukturu firmy, po případně její úspěchy a postavení v celostátním nebo celosvětovém měřítku. Pokud tyto znalosti neprokážete, může personální pracovník nebo potenciální zaměstnavatel nabýt dojmu, že o pozici nejevíte dostatečný zájem.

Pečlivě si zorganizujte čas. Nic nemůže na zaměstnavatele působit neprofesionálněji, než pozdní příchod k pracovnímu pohovoru. Myslete na dostatečnou časovou rezervu a a případné komplikace, které mohou při cestě nastat jako dopravní kolaps, porucha na trati či jiné nepředvídatelné události. Pro jistotu si vyhledejte kontakt na osobu, která s vámi pohovor povede, abyste jí v případě zpoždění mohli dát včas vědět. Čas si hlídejte i během pohovoru. Nepouštějte se do sáhodlouhých monologů. Snažte se odpovídat konkrétně, stručně, nikoliv však stroze. Řekněte jen to, co je opravdu důležité a nezbíhejte do zbytečných detailů. Vyčleňte si na pohovor dostatečné množství času, nikdy nevíte, jak dlouho budete muset čekat nebo kolik času vám celkem zabere. Dřívější odchod by nejlepší dojem neudělal.

Chovejte se za každé situace profesionálně. Nesklouzněte k familiárnímu tónu a vždy pamatujte na to, že člověk před vámi rozhoduje o vaší budoucí kariéře. Dodržujte spisovnou mluvu a slušné vyjadřování. Pohovoru přizpůsobte oděv, který by měl být dostatečně formální a u dam ne příliš vyzývavý. Vyhněte se házení špíny na vaše bývalé kolegy či zaměstnavatele a naučte se prezentovat sám sebe. Umět vyzdvihnout své silné stránky a přiznat ty slabé je základním klíčem k úspěchu.