Jaké jsou názory na nezaměstnanost? Názory lidí v průběhu let.

3.jpg

Od roku 2008 se neustále zhoršující vidiny do budoucna podepisují na nárůstu nezaměstnanosti a změně preferencí pracujících obyvatel. Nezaměstnanost přestává být výsadou okrajových skupin společnost, ale čím dál více se dotýká střední vrstvy obyvatel. V důsledku stále hrozícího propadu ekonomiky je většina lidí ochotna pracovat za menší mzdu, jen aby si dosavadní práci udržela. V České republice však, méně než v ostatních evropských zemí, dochází k migraci pracujícího obyvatelstva do jiných částí země nebo do zahraničí. Češi zůstávají konzervativní a věrni své domovině.

Agentura STEM, která se zabývá průzkumem veřejného mínění na nezaměstnanost, nedávno zveřejnila výsledky svého průzkumu v kontextu starších stanovisek.

Názor na nezaměstnané se až do roku 2008 držel té roviny, že většina nezaměstnaných občanů pracovat odmítá a aktivně se o hledání práce nezajímá. Procento takto smýšlejících lidí dosahovalo až 58% české populace. V důsledku ekonomické krize, která po tomto roce nastala, se však stále více lidí domnívá, že podíl nezaměstnaných není jen mezi lidmi, kteří se dobrovolně pracovního procesu neúčastní. Nyní se původního názoru drží jen zhruba 38% obyvatel České republiky.

Na konci devadesátých let převládal všeobecný názor o pozitivním účinku nízkého procenta nezaměstnanosti. Ta prý může lidi motivovat k větším pracovním výkonům a přiměje se práce si vážit. Tento názor byl rozšířen mezi82% obyvatelstva. Od začátku nového tisíciletí se však názor postupně mění a nezaměstnanost je čím dál tím více vnímána jako negativní jev zachvacující českou ekonomiku. Většina příznivců podílu nezaměstnanosti pochází z řad podnikatelů a živnostníků, kteří se tak lépe vypořádají s konkurencí.

Mezi lidmi již od devadesátých let převládá neutuchající názor, že stát má povinnost zajistit lidem, kteří jsou ochotni pracovat, pracovní pozici. Tento názor se již po desetiletí pohybuje v rozmezí kolem 70%, kdy se více vyskytuje u příznivců levicové politiky.

Stále sílícím faktorem v České republice je strach ze ztráty zaměstnání. V současné době tento fakt dělá starosti téměř dvěma třetinám pracujících obyvatel České republiky. Příčinou strachu jsou pesimistické vyhlídky pro vývoj české ekonomiky a stále sílící strach z nové ekonomické krize.

Česku je velmi rozšířená neochota stěhovat se kvůli práci d jiného kraje nebo regionu. Tento názor je však proměnlivý v důsledku rodinného stavu a věku dotazovaných respondentů. Většina lidí s rodinným zázemím a ve středním věku by si raději nechala snížit mzdu, než se přesunout za prací do jiné části republiky. Opačný názor panuje u mladých a svobodných lidí, kteří přesun neberou jako překážku.

Další průzkumy kromě těch od agentury STEM potvrzují již zmíněná fakta. Pesimismus převládá i z hlediska stále přítomné korupce, ekonomického schodku a nejasných vidin budoucnosti z hlediska ekonomického růstu či úpadku. Protestní akce a demonstrace týkající se tohoto tématu však postrádají jisté předpoklady, které by zajistily nastolení jistější a stabilní ekonomické a politické moci v České republice.