Méně míst pro cizince. Nezaměstnanost se jen prohlubuje

6.jpg

České politické prostředí se snaží bojovat proti stále vzrůstající nezaměstnanosti. Jako prostředek si zvolilo zpřísnění podmínek pro přijímání zahraničních pracovníků. Přililo však jen olej do ohně.

Ministr Drábek provedl v únoru letošního roku zpřísnění pravidel pro přijímání cizinců, čímž chtěl dosáhnout uvolnění pracovních míst pro české občany. Výsledkem této změny je však nedostatek plně kvalifikovaných pracovníků jak z Česka, tak ze zahraničí.

Pokud se cizinec chce ucházet o práci u české firmy, je po něm samotným českým ministerstvem požadována nostrifikace. Nostrifikací se rozumí ověření v zahraničí dosaženého vzdělání. Tento proces je však velmi zdlouhavý a pro obě strany nákladný. Ověření vyjde žadatele o práci kolem 15 tisíc korun. V případech, kdy se jedná o odborníka v oboru, hradí firmy nostrifikaci žadateli o práci sami. Jinak totiž hrozí přetáhnutí zaměstnance ze strany konkurence. Vzniká tak boj o kvalifikované pracovníky a prodlužuje se tak doba jejich přijímání. Tím se musí pozastavit nebo odložit některé projekty, což nesvědčí firmám samotným, tak státu.

Tento proces má na svědomí, že je v České republice nedostatek plně kvalifikovaných pracovníků. České prostředí nedokáže nabídnout v některých odvětvích takové kapacity jako zahraničí, což způsobuje útlum některých firem. Přitom nástup zahraničního odborníka by vedl k novým projektům a tvorbě pracovních míst.

Řešení ministra Drábka tak nepřineslo požadované ovoce a je spekulativní, zda vůbec k nárůstu pracovních pozic pro české občany došlo. Ministerstvo práce však obhajuje svůj postup, který je v souladu s normami Evropské Unie. Podle směrnic EU je stát povinen nabízet pracovní místa nejdříve svým lidem a občanům EU.