Nástup generace Y. Priority se mění

2.jpg

V současné době, kdy generace X zažívá svůj kariérní vrchol, se na pracovní trh pozvolna dostává generace Y. V čem se oproti generaci X liší? A jaké změny jejich pracovní zapojení přinese pracovnímu trhu?

Generace X se jen hemžila workoholiky, pevně orientovanými na svou kariéru, ochotnými pro ni obětovat prakticky cokoliv. Není tak divu, že vedle kariérních úspěchů většina z nich zažívala i syndrom vyhoření se všemi jeho důsledky. Nová generace, vyrůstající takřka od svého narození se všemi vymoženostmi internetu, dokáže být rychlá a výkonná. Své práci však nehodlají obětovat svůj veškerý čas.

Generace Y závislá na online připojen a oplývající jazykovými dovednostmi. To jsou noví pracovníci dalších desetiletí, kteří postupně vystřídají generaci předchozí. Jako generace Y jsou sociology označováni mladí lidé narození v 80. a 90. letech. Tito lidé si postupně hledají cestu na pracovní trh a tak vzbudili pozornost v oblasti lidských zdrojů.

Silnými stránkami nové generace je její rychlost a efektivita. Zároveň žijí mnohem uspěchanějším a hektičtějším životem, než jejich předchůdci, a tak se svou netrpělivostí mohou občas narazit. Na druhou stranu jsou více sebevědomí a umí lépe prosadit své názory nebo potřeby. Žádost o zvýšení platu nebo lepší pracovní podmínky už pro ně není žádné tabu.

Z negativních stránek této generace vyzdvihuje ředitel náborového útvaru společnosti ČEZ Pavel Puff slabé prezentační schopnosti čerstvých absolventů nebo vyvozování správných závěrů. Nedokáží tak efektivně vidět souvislosti a vyvozovat fakta. Tyto schopnosti se však dají trénovat a postupně zlepšovat.

Zaměstnavatelé to tedy s novou generací nebudou mít tak jednoduché. Většina zaměstnanců z generace X je kariérně orientované, ale zároveň se snaží najít rovnováhu mezi prací a osobním životem. Nebude tedy v pracovním životě tak poddajná, jako generace předchozí.

I přes nepřízeň pracovního trhu, kdy se absolventům, obzvláště v některých regionech České republiky, nedaří najít práci úplně snadno, nečelí generace Y žádnému zásadnímu problému. Vyhlídky do budoucna potvrzuje i výzkum z roku 2011, kdy většina mladých lidí uvedla, že svou pracovní budoucnost vnímá optimisticky.

Podle některých vizionářů, by měla generace Y do roku 2025 tvořit většinu zaměstnanců a dovršit tak řadu zásadních změn.

Manažeři vzešlí z této generace podstatným způsobem změní pracovní prostředí i zvětší flexibilitu práce, kdy v některých případech bude na deset zaměstnanců bohatě stačit šest pracovních židlí. V této době se už bude na pracovní trh pomalu dostávat generace Z narozena po roce 2000.