Nezaměstnaní se stále budou muset hlásit na poštách

3.jpg

Až do současnosti měli někteří nezaměstnaní povinnost, hlásit se vedle Úřadu práce také na poštách. Tento postup je však podle českého ombudsmana nezákonný, a tak žádal o zrušení této povinnosti. Kabinet s tímto zrušením nesouhlasí. Podle něj se jedná o způsob, jak zabránit nezaměstnaným práci na černo.

Na poště mohou lidé dostat veškeré kontaktní informace o volných pracovních místech, stejně jako na jakékoliv pobočce úřadu práce. Mezi politiky se však neustále diskutuje o pravomoci úřadu práce bojovat proti práci na černo.

Veřejný ochránce práv prohlašuje, že úřad práce není povinován aktivně bránit práci ne černo. Kabinet však s jeho výrokem nesouhlasí. Úřad práce není povinován lidem vedeným jako nezaměstnaných, kteří zároveň pracují nelegálně, hradit sociální a zdravotní příspěvky. Takové jednání poškozuje veřejné zájmy ostatních obyvatel a mělo by být co nejvíce potlačeno.

Ombudsman byl však ve spojitosti s povinností hlásit se na poštách vystaven několika nespokojeným dopisům. Lidé si stěžují na dojíždění a náklady s tím spojené. Podle některým jim tato povinnost ztěžuje hledání nové práce.

Povinnost hlásit se na poštách nemají zdaleka všichni nezaměstnaní. Týká se to jen těch, kteří jsou na úřadu práce evidováni opakovaně. Také ti, kteří pracovali v uplynulém půlroce méně, než deset dní musí počítat s povinnou návštěvou pošty. Pokud se nezaměstnaní, kteří odpovídají výše uvedeným bodům na poštu v daném termínu nedostaví, budou okamžitě z evidence úřadu práce vyřazeni. Zabrání se tak nadměrnému vydávání sociálních dávek a podpor v nezaměstnanosti.

O povinnosti nezaměstnaných docházet na poštu je momentálně rozhodnuto, ale není vyloučeno, že se toto téma bude projednávat ještě v budoucnosti.