Omezení zkušební doby – větší jistota pro zaměstnance

3.jpg

Do dnešní doby panovala rozšířená praxe u většiny zaměstnavatelů. Že se svými zaměstnanci opakovaně uzavírali pracovní dohodu na dobu určitou. Tento poměr však většinou nesl jen jednostranné výhody. Sjednání pracovní doby jen na tři měsíce umožňovalo sice oběma stranám ukončit pracovní poměr kdykoliv bez udání důvodu, ale většinou z této situace těžili právě vypočítaví zaměstnavatelé a pracovník se tak mohl ocitnout až ve dvouleté zkušební době, což na psychice rozhodně nepřidá.

Podle novelizace ústavy je možné sjednat zkušební pracovní dobu maximálně jen na poloviční dobu, na kterou je se zaměstnancem uzavřena pracovní smlouva. Vyvstávají zde však komplikace, jelikož zkušební doba je ve většině případů vyčleněna v rámci měsíců a zde rozhodně bude docházet k velkým změnám.

Polovinou se podle Asociace pro kolektivní vyjednávání myslí matematická polovina, která vychází z počtu kalendářních dní v daném měsíci. Pokud má měsíc lichý počet kalendářních dní, bude zkušební dobu tvořit ten kratší časový úsek. Není tak již více možné vymezovat zkušební dobu v rámci měsíců, ale je nutné vzít vždy v potaz stanovený počet kalendářních dní. Zároveň nesmí zkušební doba podle zákonného ustanovení přesáhnout maximální délku tří měsíců. Tudíž u dlouhodobějších pracovních závazků není možné tuto dobu jakkoliv prodlužovat.

Pokud by se stalo, že zaměstnavatel chybně vymezí pracovní dobu a ve dnech, které již podle nového ustanovení nespadají pod vymezený časový úsek, by zaměstnanci dal výpověď bez udání důvodu, bude tento úkol brán jako neplatný a v rozporu se zákonem.

Pokud tedy zaměstnanec uvažuje o rozvázání pracovní poměru během zkušební doby, neměl by se svým rozhodnutím dlouho vyčkávat. Díky mnohým nejasnostem ve vymezení doby by se podlesní den této lhůty mohl ukázat jako neplatný.