Projekt Potenciál 25 pomáhá mladým lidem nalézt zaměstnání

Thumbs.db

S nezaměstnaností se v České republice potýká zhruba osm procent celkového obyvatelstva. Z toho je každý čtvrtý uchazeč o práci čerstvým absolventem. Vstup na pracovní trh není pro čerstvě odpromované studenty lehkou záležitostí. Projekt Potenciál 25, který je prozatím jen v plenkách, se však snaží lidem do 25 let tíživou situaci ulehčit.

Potenciál 25 se zaměřuje na absolventy středních a vysokých škol do 25 let, kteří nemohou nalézt pracovní uplatnění. V současné době je bohužel stále převažující poptávka po pracovních místech a trh není schopen ji uspokojovat. V rámci projektu Potenciál 25 jsou mladým lidem nabízeny školení, poradenství a nejrůznější kurzy, které by měly usnadnit nalezení pracovního místa.

Prozatím je projekt aktivní především v Jihomoravském kraji a postupem času se zamýšlí i jeho rozšíření do dalších regionů České republiky. Světlou budoucnost naznačují dobré výsledky projektu Potenciál 25, kde celých padesát procent zapojených osob nalezlo stálé zaměstnání.

I když je neustálý nedostatek pracovních míst pro čerstvé absolventy, kde poptávka převyšuje nabídku až čtyřikrát, začíná se situace pozvolna zlepšovat. Firmy se snaží nabírat mladé a nadšené zaměstnance, které si budu moci v rámci své firmy zacvičit a získat tak velmi loajální pracovní sílu. Mladí lidé skrývají potenciál, který již některé firmy využívají i pro dlouhodobou spolupráci. Nárůst zájmu o mladou krev narostl v rámci firem téměř o pět procent a neustále se zvyšuje.

O zapojení se do projektu Potenciál 25 je stále větší zájem. Během léta vzrost dokonce o třicet procent, což je pro tak mladý projekt rekordní číslo. Není divu, když se Potenciál 25 může pyšnit výbornými výsledky a spokojenými uchazeči o práci.