Průměrná mzda neustále klesá. Letos nebudou dokonce ani bonusy

5.jpg

I když se mzdy v celé České republice zvýšily zhruba o 300 korun, reálně je ale dochází k neustálému snižování platů. Při započtení inflace do celkového stavu mezd v republice se dostaneme k doposud nejmenšímu vzrůstu reálné mzdy od roku 2000. V důsledku stále se zhoršující situace začínají na svých zaměstnancích šetřit firmy i před Vánoci. Vyplácení vánočních prémií a přídavků oproti minulým rokům znatelně stagnuje.

Za snižováním růstu platů stojí především snížení dynamiky růstu ekonomiky v podnikatelské sféře. Soukromníci a podnikatelé pociťují hrozbu z ekonomické krize a nesnadného udržení se na trhu více, než ostatní sféry. V nepodnikatelské sféře se růst mezd drží na stále stejné úrovni oproti předchozímu čtvrtletí.

Nejvýrazněji ovlivnila česká ekonomika sféru pohostinství a realit, kde dochází k prudkému snížení mezd a tržních hodnot nemovitostí. Naopak zábavní průmysl vykazuje oproti loňským rokům stále se zvyšující zisky. Mnohá odvětví stagnují a mzdy se nepohybují ani jedním směrem.

Kombinace vysoké inflace a nezaměstnanosti společně s faktorem snižování nebo stagnování mezd, nutí domácnosti ke stále větší opatrnosti v rámci výdajů. V současné době se šetření domácnosti nedá nazvat preventivním prostředkem, ale nevyhnutelným krokem.

Podnikatelská sféra, která zažila v tomto kvartálu největší pokles, však v předchozích letech vykazovala oproti nepodnikatelské sféře mnohem větší růst. Ke zvyšování platů dochází nerovnoměrně po celé republice. Největší nárůst mezd zaznamenali zaměstnanci na Karlovarsku a v Jihomoravském kraji. Naopak v hlavním městě se mzdy drží stále na stejné úrovni. Důležitým faktorem je však i to, že Praha si udržuje nadstandartní výši mezd oproti jiný krajům, kde se bojuje s platy na hranici minimální mzdy.

V minulých letech se na konci roku mohli zaměstnanci většiny větších firem těšit na vánoční bonusy nebo třinácté platy. Letos však většina zaměstnanců odejde s prázdnou.