Rekvalifikace? Odteď dle vlastního výběru!

5.jpg

Jste zaregistrováni na úřadu práce a stále nemůžete najít místo, které by odpovídalo vaší kvalifikaci? Zkuste rekvalifikační kurzy. Lidem vedeným na úřadech práce se nabízí možnost absolvování během prvních třech let evidence možnost absolvovat libovolně zvolený rekvalifikační kurz. A to s příspěvkem až padesát tisíc.

Pravidla pro hrazení kurzu se u jednotlivých zájemců liší. Ne všichni si tak mohou rekvalifikační kurz dovolit a ne všichni po jeho absolvování na trhu práce uspějí. Přesto se ale nabízejí dvě východiska, kdy je možné získat štědrou finanční podporu přímo od úřadu práce.

První variantou je situace, kdy vám rekvalifikační kurz bude vybrán a přidělen přímo úřadem práce. V tomto případě se stát podílí na kompletním hrazení výdaji případně i příspěvku na jízdné při dojíždění. K tomu všemu vám bude vyplaceno 60% původního platu jako podpora v nezaměstnanosti. V letošním roce byla horní hranice stanovena na částku 15 866 korun. Tato částka je zhruba o tisíc korun vyšší než při neabsolvování rekvalifikačního kurzu po ztrátě zaměstnání.

Jedinou podmínkou pro výše stanovenou situace je podepsání smlouvy o rekvalifikaci s úřadem práce. Podpisem se zavážete k dokončení kurzu, s výjimkou závažného důvodu. Stejně tak se zavazujete k povinnosti přijetí pracovního místa odpovídající nově nabyté kvalifikaci. Pokud jednu u podmínek nedodržíte, budete nuceni vrátit všechny peníze, které vám byly státem na rekvalifikaci vynaloženy.

Rekvalifikace se však nemůže účastnit každý. Před nástupem do kurzu je vyhodnocena situace žadatele a s ní i jeho šance na úspěšně zapojení na pracovním trhu po absolvování rekvalifikace. Všechny tyto náležitosti zkoumá příslušný referát úřadu práce.

Žhavou novinkou, která je platná od loňského roku, je možnost zvolit si rekvalifikační kurz dle vlastního uvážení. Žadatel si musí sám vybrat rekvalifikační zařízení i samotný kurz. Po zařízení všech náležitostí je možné zažádat o úhradu nákladu Úřad práce. Pokud je rekvalifikace schválena, přispěje stát na kurs, stejně jako v prvním případě, částkou až padesát tisíc během tří let.