Soudci dostanou plat ve výši 2,75 násobku průměrné mzdy. I to se jim zdá ale málo

1.jpg

Do konce roku se mají v poslanecké sněmovně probrat tři návrhy zákonů ve stavu legislativní nouze. Premiér Nečas a jeho vláda by měli do konce roku 2012 projednat platy soudců a možné vyplácení sociálních dávek a přídavků na dítě i jinou cestou než prostřednictvím sKaret. Neustále však dochází k odkladům.

Soudcovské platy by se měly v příštím roce pohybovat ve výši 2,75 násobku průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Tento návrh zákona však neprošel sněmovnou. Petr Nečas a jeho vláda však požadují schválení návrhu ve stavu legislativní nouze. Mají totiž čas jen do konce roku 2012, kdy musí být stanoveny platy soudců, od kterých se odvíjejí i platy státních zástupců.

Pokud bude legislativní nouze schválena, bude moci dojít k projednání platu soudců a stejně tak i vyplácení sociálních dávek a přídavků na dítě. Příjmy poslanců, ministrů a dalších politických činitelů zůstanou zmraženy až do konce roku 2014.

Soudci však přesto nejsou s návrhem spokojeni. Požadují totiž mzdy ve výši trojnásobku průměrné mzdy. Z toho důvodu hrozí, že dojde k odvolání k Ústavnímu soudu, kde se bude muset celá věc znovu projednávat.

Pavel Blažek již v minulosti navrhoval, aby byl soudcům vyplácen plat v trojnásobné výši průměrné mzdy. Tento návrh však nebyl přijat z důvodů ekonomické situace ve státě. Blažek se podle svých slov pokusí se soudci vyjednávat, aby byla novela zákona schválena v požadovaném termínu a především do konce letošního roku.

Příští týden proběhnou všechny fáze čtení a pokud bude schválena legislativní nouze, mělo by dojít k přijetí zákona o platech soudců. Novela by měla začít platit od 1. Ledna 2013. V jiném případě by mohlo jít o rozpor se Z8kladní listinou práv a svobod, podle níž má každý právo získávat za svou práci plat. Ve stavu legislativní nouze se bude ve sněmovně projednávat i zachování starého způsobu vyplácení sociálních dávek. Pokud by návrh sněmovnou neprošel, bylo by možné obdržet dávky jen prostřednictvím speciálních karet.