Zaměstnavatelé začínají zneužívat zkušební dobu. Zaměstnanci ale taky nehrají vždy fér

3.jpg

Zkušební doby na začátku nástupu zaměstnání slouží především k ověření schopností pracovníka a jeho motivaci pro práci. Vedle nadšení pro práci, dochvilnosti a pečlivosti, je důležité i začlenění se do kolektivu a vzájemné sympatie pracovníků. Jen málokterý zaměstnavatel vidí v nové posile týmu dlouhodobou jistotu a tak se chce přesvědčit, zdali bude řádně plnit své úkoly. Okamžitým důvodem pro propuštění ještě v pracovní době jsou pozdní příchody nebo podnapilý stav. Zaměstnavatelé však v posledních letech ve zkušební době propouští více než v letech minulých.

Důvodem je zatížení zaměstnavatelů při poskytování tzv. druhé šance. Místo vynaloženého času a peněz na nezodpovědného pracovníka se raději poohlédnou po vhodnějším kandidátovi. Zaměstnanci jsou se situací dobře obeznámeni a tak se obzvláště ve zkušební době přepínají, volí přesčasy a jsou obzvláště pozorní. Toto tempo je však z dlouhodobého hlediska neudržitelné a tak po uplynutí tří měsíců jejich pracovní kázeň polevuje a snižuje se celková efektivita. Mnohdy jsou také frustrování z navýšení platu a dalších povinností, se kterými se neumějí vypořádat.

Zkušební doba nesmí nijak pozměňovat podmínky a vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pracovník dostává benefity a pracuje v běžném pracovním prostředí. Jediným rozdílem je možnost okamžitého ukončení pracovního poměru bez udání důvodu jak ze strany zaměstnance, tak zaměstnavatele. Ukončení pracovního poměru však nesmí spadat do prvních 14 dnů zkušební doby nebo do doby čerpání nemocenské zaměstnance. Ten však může podat žádost o ukončení poměru kdykoliv a to vždy písemnou formou.

Délka zkušební doby je zákonem stanovena na tři měsíce. Výjimkou jsou manažerské pozice, kde se může její délka protáhnout až na půl roku.

Po skončení zkušební doby se vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem změní v tom smyslu, že pracovníku může být dána výpověď pouze s dvouměsíčním odstupným. Mnohdy se také odhalují nepříjemné povinnosti pro zaměstnance. Nákup pracovního oděvu, podepisování dodatkových smluv nebo prázdných směnek nepatří v českém prostředí k výjimkám. Proto by se člověk neměl předčasně radovat a mechanicky podepisovat vše, co je mu k podpisu předloženo. Takové postupy jsou běžné zejména v oblasti prodejů finančních služeb.